top of page

 

1. Algemene voorwaarden

 1. Het aanvragen van een medische keuring gebeurt op vrijwillige basis

 2. De persoonlijke en medische gegevens die worden aangeleverd door de klant zijn volledig naar waarheid

 3. Bij het aanvragen of uitvoeren van de keuring is er geen garantie dat de verklaring als 'geschikt' wordt afgegeven

 4. Wanneer de verklaring als 'geschikt' wordt afgegeven, betekent dit niet dat er gegarandeerd geen klachten kunnen ontstaan tijdens of na het parachutespringen

 5. Na betaling is er geen mogelijkheid tot retourneren of annuleren van het product

 6. Contact met de arts in geval van spoed verloopt via het vragenformulier of via de op de website genoteerde contactgegevens

 7. Marjolein Medical Doctor is te allen tijde bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen

2. Aansprakelijkheid

 1. Voor de schade die de klant mocht lijden als gevolg van enige aan de arts toerekenbare tekortkoming is de arts niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van bewuste roekeloosheid danwel opzet aan de zijde van de arts

3. Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens en/of medische gegevens van klanten worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij daar expliciet toestemming voor is gegeven door de klant

 2. Persoonsgegevens en medische gegevens komen alleen bij de arts terecht en zullen enkel gebruikt worden voor het verrichten van de medische keuring

 3. Op de voorwaarden is Nederlands recht van toepassing

bottom of page